5.posma programma

CanAm Trophy Latvia 2016
5.posma “Signāls EM Trophy V2”


Programma

Norises vieta “Lāci”, Liezēres pagasts, Madonas novads 57°03'22.0"N 25°55'48.0"E

6:00 – 8:00 – Reģistrācija un Tehniskā komisija ATV ieskaites dalībniekiem
8:00 – 9:30 Automašīnu ieskaišu dalībnieku Reģistrācija un Tehniskā komisija
8:30 – ATV ieskaites dalībnieku sapulce
9:00 -10:30 – ATV Sports un ATV Hobijs 1.iebrauciens
10:00 – Automašīnu ieskaites dalībnieku sapulce
10:45 – 12:45 – CT1 un CT2 1.iebrauciens
13:00 – 14:30 -  ATV Sports un ATV Hobijs 2.iebrauciens
14:45 – 16:45 – CT1 un CT2 2.iebrauciens
18:00 – Apbalvošana

CanAm Trophy Latvia 2016
5. этап "Signals EM Trophy V2"


Программа

Место проведения " Лаци" Лиезерес волость, Мадонский район 57 ° 03'22.0 "N 25 ° 55'48.0" E

6:00 до 8:00 - регистрация участников и Техническая комиссия для классов ATV
8:00 до 9:30 регистрация участников и Техническая комиссия для автомобильных классов
8:30 - Брифинг участников АТВ зачёта
9:00 -10: 30 - 1.заезд ATV Спорт ATV Хобби
10:00 - Брифинг участников Автомобильного зачёта
10:45 до 12:45 - 1.заезд CT1 и CT2
13:00 до 14:30 - 2.заезд ATV Спорт ATV Хобби
14:45 до 16:45 - 2.заезд CT1 и CT2
18:00 - Награждение

5.posma nolikums

Esam publicējuši šīs sezonas noslēdzošā 5.posma nolikumu.

5.posms "Signals EM Trophy V2"

CANAM_TROPHY_2016_madona

Esam atvēruši
reģistrāciju šīs sezonas pēdejajam posmam.
Just opened
registration for this year last stage.

4.posma dienas kārtība.

7:00 - 9:00 Reģistrācija visām dalības klasēm
9:30 Sacensību atklāšana, dalībnieku sapulce

10:00 ATV Sport un CT1 1.iebrauciena starts
11:30 ATV Sport 1.iebrauciena finišs
11:45 CT1 1.iebrauciena finišs

12:00 ATV Hobijs un CT2 1.iebrauciena starts
13:30 ATV Hobijs 1.iebrauciena finišs
13:45 CT2 1.iebrauciena finišs

14:00 ATV Sport un CT1 2.iebrauciena starts
15:30 ATV Sport 2.iebrauciena finišs
15:45 CT1 2.iebrauciena finišs

16:00 ATV Hobijs un CT2 2.iebrauciena starts
17:30 ATV Hobijs 2.iebrauciena finišs
17:45 CT2 2.iebrauciena finišs

19:00 Apbalvošana

4.posma nolikums

Esam publicējuši 4.posma "Rugāji Trophy V2" nolikumu.
Nolikums atrodams sadaļā dokumenti.