Kopvērtējums / Окончательные результаты

Sadaļā "REZULTĀTI" Jūs varat iepazīties ar 2016 sezonas kopvērtējumu.
В разделе
"REZULTĀTI" Вы можете ознакомится с окончательными результатами сезона 2016 года.

Sezonas noslēgums / Закрытие сезона

Dārgie "CanAm Trophy Latvia 2016" dalībnieki, sezonas noslēguma balle un uzvarētāju godināšana notiks 2017.gada 7.janvārī. Un protams šīs balles laikā arī notiks ATV ieskaites GALVENĀS BALVAS Can Am Outlander L450 izloze.
Sīkāka informācija par balles norises vietu sekos.
Дорогие участники "CanAm Трофи Латвия 2016", официальное мероприятие закрытия сезона 2016 и награждение победителей состоится 7 января 2017 года. И конечно во время бала будет разыгран главный приз в зачёте АTV, Can Am Outlander L450.

Подробная информация о месте проведения мероприятия будет следовать.
Screenshot 2016-10-24 11.34.43

5.posma programma

CanAm Trophy Latvia 2016
5.posma “Signāls EM Trophy V2”


Programma

Norises vieta “Lāci”, Liezēres pagasts, Madonas novads 57°03'22.0"N 25°55'48.0"E

6:00 – 8:00 – Reģistrācija un Tehniskā komisija ATV ieskaites dalībniekiem
8:00 – 9:30 Automašīnu ieskaišu dalībnieku Reģistrācija un Tehniskā komisija
8:30 – ATV ieskaites dalībnieku sapulce
9:00 -10:30 – ATV Sports un ATV Hobijs 1.iebrauciens
10:00 – Automašīnu ieskaites dalībnieku sapulce
10:45 – 12:45 – CT1 un CT2 1.iebrauciens
13:00 – 14:30 -  ATV Sports un ATV Hobijs 2.iebrauciens
14:45 – 16:45 – CT1 un CT2 2.iebrauciens
18:00 – Apbalvošana

CanAm Trophy Latvia 2016
5. этап "Signals EM Trophy V2"


Программа

Место проведения " Лаци" Лиезерес волость, Мадонский район 57 ° 03'22.0 "N 25 ° 55'48.0" E

6:00 до 8:00 - регистрация участников и Техническая комиссия для классов ATV
8:00 до 9:30 регистрация участников и Техническая комиссия для автомобильных классов
8:30 - Брифинг участников АТВ зачёта
9:00 -10: 30 - 1.заезд ATV Спорт ATV Хобби
10:00 - Брифинг участников Автомобильного зачёта
10:45 до 12:45 - 1.заезд CT1 и CT2
13:00 до 14:30 - 2.заезд ATV Спорт ATV Хобби
14:45 до 16:45 - 2.заезд CT1 и CT2
18:00 - Награждение

5.posma nolikums

Esam publicējuši šīs sezonas noslēdzošā 5.posma nolikumu.

5.posms "Signals EM Trophy V2"

CANAM_TROPHY_2016_madona

Esam atvēruši
reģistrāciju šīs sezonas pēdejajam posmam.
Just opened
registration for this year last stage.