Aizpildot formu var veikt komandas reģistrāciju. Lai apskatītu reģistrēto dalībnieku sarakstu, spied šeit
Pieteikums 4.posmam "Zante Trophy"
Komanda
Komandas nosaukums:
Braucamlīdzeklis
Dalības klase:
Ražotājs:
Modelis:
Izlaiduma gads:
Tehniskās pases numurs:
Reģistrācijas numurs:
Vadītājs
Vārds, Uzvārds:
Personas kods:
Valsts:
Telefona numurs:
E-pasts:
Apdrošināšanas polises numurs:
Apdrošināšanas polises derīguma termiņš:

Parakstot šo pieteikumu dalībnieks apņemas sacensību laikā ievērot Latvijā spēkā esošos CSN un uzņemas pilnu atbildību par savu darbību vai bezdarbību, kā arī atsakās no visam pretenzijām pret sacensību organizatoru, kā arī apliecina, ka pieteikumā minetā informācija ir pareiza. Parakstot šo pieteikumu, piekrītu, ka sacensību organizatori apstrādā manus personas datus ar mērķi lai nodrošinātu sacensību “CanAm Trophy Latvia” norisi. Parakstot šo pieteikumu, piekrītu sacensību laikā uzņemto foto un video materiālu izmantošanai “CanAm Trophy Latvia” sacensību popularizēšanai. Sacensību organizators apņemas, ka dalībnikeu personas dati netiks nodoti trešajām personām.