Jul 2020

Signāls EM Trofi Reidu apļi

registracijas_augsa_SEM2020
Esam atvēruši
reģistrāciju "Signāls EM" Trofi reidu apļu sacensībām tiem kuriem reģistrācija šeit ir ērtāka, informācija par sacensībām un to norisi ir atrodama www.trofi.lv

We have opened the
registration for "Signals EM" Trophy Raid circuite race for those who are more comfortablewith registration here, aditional information about cxompetition and rules can be found on www.trofi.lv