Mar 2019

Uzmanību, Attention !!!

CanAm Trophy Latvia Kauss 2019.gada sezonas jaunumi !!!

Šajā sezonā esam mainījuši dalības klases un nosacījumus ATV ieskaitē.
ATV Hobby – Divi iebraucieni katrs vismaz 45 minūtes, drīkst piedalīties jebkurš braucējs pie nosacījuma, ka nav ieņēmis iepriekšējās sezonas sacensībās augstāku vietu par 6. Šī klase startē zem ATV Sport Tehniskajiem noteikumiem.
ATV 750 – Iepriekš zināma, kā ATV Hobijs 750 klase
ATV 1000 – Iepriekš zināma kā ATV Hobijs klase

CanAm Trophy Кубок Латвии 2019 Новости сезона !!!

В этом сезоне мы изменили классы участников и условия для зачетов ATV.

ATV Hobby - два заезда, каждый не менее 45 минут, в которых может принять участие любой гонщик, при условии, что он не занимал не выше 6 места в предыдущих сезонах. Этот класс стартует в соответствии с Техническим регламентом ATV Sport.
ATV 750 - известный как ATV Hobby Class 750
ATV 1000 - ранее известный как ATV Hobby Class

CanAm Trophy Latvia Cup 2019 Season News !!!

This season we have changed membership classes and conditions for ATV.

ATV Hobby - Two rides, each at least 45 minutes, any rider may take part, provided that he has not taken a higher seat than 6 in the previous seasons. Technical rules – ATV Sport
ATV 750 – Previously nown As The ATV Hobby Class 750
ATV 1000 - Previously known as ATV Hobby Class