Sep 2017

2017.gada sezonas kopvērtējums.

Sadaļā "Rezultāti" esam publicējuši 2017.gada sezonas kopvērtējuma rezultātus pēc noslēdzošā 5.posma.

5.posma dienas kārtība

Esam publicējuši Biļetenu Nr.1 ar 5.posma sacensibu programmu.